PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PRZYSTAŃ ELFÓW”

Nasze przedszkole mieści się w budynku o powierzchni ok.1300 m2. Na parterze znajdują się budynki administracji, sala do zajęć specjalistycznych, sala gimnastyczna, szatnia oraz kuchnia z zapleczami. Na I piętrze jest żłobek i 2 sale przedszkolne, a na II piętrze są 4 sale.

Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Atrakcją naszego przedszkola, oprócz bogatej oferty, jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych (tablica interaktywna). Zabawy na dużym i bogato wyposażonym placu zabaw na pewno dostarczą naszym wychowankom wiele radości.

Przedszkole działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnoza dojrzałości szkolnej pozwoli nam dobrze przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole może przyjąć ok. 150 wychowanków.