O firmie

Publiczne Przedszkole Przystań Elfów sp. z o.o.
Organ przechowujący dokumentacja spółki: XIV Wydział KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Numer KRS: 0000600285
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1251638723
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN
ul. Wiosenna 7/51, 05-091 Ząbki
Tel. 22 252 52 13
kom. 602 494 406
E-mail: biuro@przedszkole-przystanelfow.pl